Close

Show Case: Digitale fortellinger/ Digital Stories

15. september
15.00 – 17.00
Intimsalen, Kilden


Foto: Trond Arntzen

Jeg forteller – en prosessvisning

I Jeg forteller møter vi en gruppe unge flyktninger bosatt i Kristiansand. De har arbeidet i workshop-form med digitale fortellinger – en form for selvbiografiske minihistorier utviklet i en fortellersirkel. Under SAND-festivalen møter de publikum med historiene sine for første gang. En digital fortelling er vanligvis bare noen minutter lang. Bilde, stemme og musikk virker sammen, og man bruker sin egen stemme til å formidle historien. Workshopen er blitt ledet av Trond Arntzen.

I am telling – a show case of a process

In I am telling we meet a group of young refugees who live in Kristiansand. They have worked in a workshop setting with digital stories – a form of self-biographical mini stories developed in a circle of storytellers. At SAND International Festival they will present their stories for an audience for the first time. A digital story is usually only a few minutes long. Images, voice and music work together, and the storyteller uses their own voice as the means of telling the story. Trond Arntzen has been leading the workshop.