Close

Seminar: Scenekunst i håpløshet

15. september, 10.00 – 11.30
Teaterbaren, Kilden Teater og Konserthus

Scenekunst i håpløshet

Kunstens sosiale side er en lite utforsket og anerkjent side i kunstverdenen. Dette kan historisk sett være fordi definisjonen av kunstens verdi har vært underlagt et sterkt autonomibegrep.
Dette seminaret har som hensikt å belyse scenekunstens sosiale funksjon, og stiller spørsmålet: Hvordan kan kunsten bidra til bearbeidelse av traumatiske hendelser, erkjennelse og håp – spesielt i møtet med de unge?
Vi har invitert Katja Brita Lindeberg til å fortelle om sitt engasjement som klovn i bistandsorganisasjonen Clowner utan gränser, som siden 2015 har organisert 20 turneer/ekspedisjoner til flyktningleirer i Hellas.
Vi har også invitert inn Mariken Lauvstad som de siste årene har jobbet tett med innsatte fra Pollsmoor Prison i Sør-Afrika. Utvekslingsprogrammet Help, I’m Free! drives av Vardeteatret i Norge og hjelpeorganisasjonen NICRO i Sør-Afrika, og er finansiert av Fredskorpset. Lauvstad skal fortelle om prosjektet som har som mål å rehabilitere innsatte ved hjelp av dramapedagogiske verktøy og profesjonelle teaterproduksjoner. Mariken Lauvstad står også bak forestillingen Phefumla, som er aktuell på SAND-festivalen.

Samtalen er ledet av Eivind Haugland, styreleder i ASSITEJ Norge.

Billetter/Tickets