Close

SAND 2015

SAND-festivalen 2015 hadde samspill som tema, og vi inviterte inn scenekunstnere og fagpersoner som bruker ulike former for samspill som en bevisst strategi i det kunstneriske arbeid sitt. Les programmet under SAND 2015 her.

Kilden var festivalens hovedarena, men vi brukte også andre arenaer som Kristiansand teater, Aladdin teater og Christianholm Festning. I løpet av festivalperioden viste vi elleve forestillinger med totalt 47 visninger, vi arrangerte syv fagseminarer/samtaler og presentasjoner, og hadde et totalt publikumsbesøk på 2601 personer. Det var festivaldeltakere fra hele 22 land. Festivalledelsen er svært tilfreds med publikumsoppmøtet og gjennomføringen av festivalen. Vi konkluderer med at vi ikke bare er landets eldste scenekunstfestival for barn og unge, vi er også en av landets største scenekunstfestivaler for barn og unge.

Vi vil rette en stor takk alle som var involvert i festivalen og som bidro til at SAND 2015 ble en suksess. En særlig takk til: de 22 frivillige studentene fra Universitetet i Agder, Harald Stensland, Ane Seljeseth, og alle scenekunstnerne og bidragsytere til seminar og workshops. Vi retter også en stor takk til alle våre samarbeidspartnere og støttespillere som Cultiva, Sparebanken sør, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Kulturdepartementet, Fritt ord, FriFond, Fond for utøvende kunstnere, Kilden og Universitetet i Agder, samt flere ambassader. Takk for støtten!