Close

SAND 2016

SAND-festivalen 2016 hadde fokus på å utforske grenseoppganger i scenekunst for barn og unge.

Scenekunsten eksisterer i et samspill mellom mange ulike kunstformer og disipliner. Samtidens scenekunst utfordrer grenseoppgangene i dette samspillet, og ved årets festival skal vi presentere scenekunstnere som strekker og utforsker de formmessige grensene i scenekunst for barn og unge. Forestillingene eksperimenterer og leker med forholdet mellom sceniske elementer, formspråk og rom, og forholdet mellom scene/sal, tilskuer/deltager.

Kilden Teater- og Konserthus var festivalens hovedarena, og arenaene Teateret og Aladdin Kulturhus ble også tatt i bruk. I løpet av festivalperioden ble det vist totalt 40 visninger fordelt på åtte forestillinger, en film, vi arrangerte ni fagseminarer/samtaler og presentasjoner, og hadde et totalt publikumsbesøk på 2439 personer.

Samarbeidet med det lokale scenekunstmiljøet har blitt videreutviklet gjennom samarbeid med nyoppstartede Scenekunst Sør, Rosegården Teaterhus, Ungdomskilden, Teateret og Agder Teater og Kulturnatta, og vi ser en gledelig utvikling i både samarbeidsformer og miljø. Spesielt er samarbeidet med barn og unge i den utøvende delen av festivalen sett på som viktig. Ungdomskilden deltok på åpningen av festivalen med en visning utformet under ledelse av Joanna Magierecka. Barn fra Rosegården Teaterhus deltok under en lesning av Tale Næss, «Der barna sover».

En stor takk rettes til vårt frivillige produsentteam fra dramalærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

Vi ønsker også å takke våre samarbeidspartnere: Kilden Teater- og konserthus, Aust-Agder fylkeskommune, Kulturdepartementet, Cultiva Ekspress, Norsk Skuespillersenter, Kristiansand kommune, Universitetet i Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Cultiva, Fond for utøvende kunstnere og Fritt Ord.

Hele festivalprogrammet kan leses her, og seminarboken for 2016 kan leses her.

Foto: Erik Ruud, alle forestillinger bortsett fra Til Fyret (Kristin Gudlaugsson)