Close

Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råds arbeid skal bidra som en kunnskapsressurs for SAND-festivalens festivalprogram. Kunstnerisk råd skal i samarbeid med festivaladministrasjonen finne frem til relevante faglige og kunstneriske uttrykk og problemstillinger ut fra temaet for festivalen.

Kunstnerisk råd 2018 består av følgende medlemmer:

Siri Dybwik
er professor i samtidsdans ved universitetet i Stavanger. Hun startet som koreograf i 1990, og har drevet sitt eget kompani dybwikdans siden 1999.  

Toril Solvang er dramatiker og instruktør.

Endre Sannes Hadland er dramaturg ved Kilden Teater.

Produsent Theis Irgens er sekretær for kunstnerisk råd.