Close

Historikk

SAND het tidligere ASSITEJ-festivalen. Navnet ble endret etter en navnekonkurranse i 2015.

Festivalen arrangeres hvert annet år, og har hatt sitt tilhold i Kristiansand siden 1993. Festivalen ble første gang arrangert under tittelen “Nordisk Teaterfestival for barn og ungdom” i 1993.

ASSITEJ-festivalen har gjennom årene opparbeidet seg et rykte om å ha et kunstnerisk interessant, utfordrende og faglig solid program. Festivalen har hentet inn internasjonale produksjoner av svært høy kvalitet som publikum ellers ikke ville få sjanse til å oppleve. Også de norske produksjonene har gjennomgående holdt et svært høyt nivå.

Siden ASSITEJ-festivalen kom til Kristiansand i 1993, etter ønske fra byens teatermiljø og kulturmyndigheter, har samarbeid med lokale partnere vokst seg sterke og robuste. Vi har bestilt produksjoner fra lokale utøvere og vi har invitert Kristiansands barn og unge til å delta i verksteder og medvirke i forestillinger. Slik har vi bidratt både til talentutvikling og en styrking av det profesjonelle miljøet. Fra fagfeltet får vi tilbakemeldinger om at festivalen gir faglig påfyll og inspirasjon.

 

Tidligere festivaler

ASSITEJ-festivalen 2013
http://assitej.no/?page_id=677