Close

ASSITEJ

Organisasjonens overordnede mål er å bidra til å styrke – og øke kunnskapen om – scenekunst for barn og unge.

ASSITEJ Norge:

  • er del av den internasjonale organisasjonen ASSITEJ (International Association of Theatre for Children and Young People) som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst. Vi er en uavhengig og inkluderende medlemsorganisasjon som bygger broer mellom profesjonelle aktører på feltet.
  • gir alle som arbeider profesjonelt med scenekunst for barn og unge et miljø hvor de kan finne inspirasjon og kunnskap, danne allianser og nettverk.
  • er et bindeledd mellom norske scenekunstmiljøer og ASSITEJs internasjonale nettverk.
  • arrangerer den vi den internasjonale scenekunstfestivalen SAND .
  • informerer om relevante aktiviteter i feltet i inn- og utland.
  • rekrutterer medlemmer på tvers av geografisk, sjangermessig, faglig og institusjonell tilhørighet.
  • er en stemme for hele feltet, men først og fremst for publikum.

Les mer om ASSITEJ internasjonalt her: http://www.assitej-international.org

assitejnorge