Close

Workshop: Klovning og fysisk teater / Clowning and Physical Theatre

13. september, kl. 10.00 – 16.00, Kunstsalongen bygg 143, Odderøya

Hva må jeg kunne og hva tar jeg med meg når jeg reiser som klovn for å spille og leke med barn som er rammet av kriser, krig og konflikter i verden? Som klovn skal jeg kunne kommunisere og skape kontakt med barna uten at vi har det samme språket, jeg skal kunne lytte til reaksjonene de gir meg og bruke det i leken og spillet sammen med dem. Mitt fysiske språk blir det bærende.

I workshopen vil vi undersøke klovnen og klovnens tilstedeværelse, lekfullhet og sårbarhet i møte med publikum. Klovnen er personlig og utgår alltid fra skuespilleren selv. Hvem er klovnen din og hva har hun å tilby sitt publikum. Hvordan finner man friheten i seg selv til å gå inn i en flyktningeleir og leke?Vi kommer også kort komme inn på klovnens ”bag of tricks”. Kanskje en slapstickrutine, en parade med musikk og dans gjennom en flyktningeleir eller kosting med en støvkost kan være en inngang for å få kontakt med barn og voksne og starte en lek.

I dette verkstedet kommer Lindeberg, ut fra sin erfaringer og kompetanse, gi deltakerne en inngang til denne teatertradisjonen, og gi en innsikt i hvordan og hvorfor teaterklovnen har en viktig sosial rolle i møte med barn og unge som befinner seg i en håpløs og vanskelig situasjon.

Billetter/Tickets 

Workshop at SAND International Festival / Katja Lindeberg: Workshop in clowning and physical comedy

What do I need to know, and what do I bring with me when I travel as a clown to play and act with children who are affected by crises, war, and conflicts in our world? As a clown, I need to be able to communicate and establish a contact with the children without having the benefits of a common language – I need to listen to the reactions they give me, and use that when I play and interact with them. My physical language is the founding element.

In this workshop, we will examine the clown and the clown’s presence, playfulness and vulnerability in the meeting with an audience. The clown is personal, and always emerges with a basis in the actor herself. Who is your clown, and what does the clown have to offer an audience? How can you find the freedom in yourself to enter a refugee camp and play?

We will also do a brief examination of the clown’s “bag of tricks”. Perhaps a slapstick routine, a parade with music and dance through a refugee camp or dusting with a dust mop, can be the starting point for establishing contact with both children and adults, and establishing a game.

In this workshop, Lindeberg will, based on her experience and knowledge, give the participants a way into this theatre tradition, and provide insight in how and why the theatre clown carries an important social role in the meeting with children and young people who find themselves in a hopeless and difficult situation.

Katja Brita Lindeberg er kunstnerisk leder for Katja Brita Lindeberg Produksjoner. Hun studerte hos den kanadiske klovnepedagogen Sue Morrison før hun tok sin mastergrad i fysisk komedie ved Stockholm Dramatiska högskola i 2011.

Under studiene var hennes hovedprosjekt å se på klovnen i et kjønnsperspektiv.
Katja Brita Lindeberg Produksjoner har produsert forestillingene Klinsj (2011), Julie + Romeo (2013) og Om bare Lyseblå kunne bli superhelt (2015) i co-produksjon med Teaterhuset Avant Garden og Om bare Rosa kunne trylle (2011). Lindebergs forestillinger er ofte svært interaktive, med interaksjon mellom utøvere og publikum. Lindeberg ble tildelt Statens Kunstnerstipend i perioden 2013-2015, og i 2016 var hun Fylkeskunstner i Sør Trøndelag fylke.

Gjennom sin kunst søker Lindeberg å stille spørsmålstegn ved sosiale konstruksjoner og fremstillinger. Hun har utviklet sitt eget tragikomisk klovneunivers, der klovnen finnes for å løfte frem det menneskelige i oss, både vår sårbarhet, frykt, sorg, glede, skam. Fordi klovnen er sårbar og åpen, kan hun også gjenskape paradoksene og den variasjonen som finnes i menneskelige følelser.
Katja jobber også som sykehusklovn ved St Olavs Hospital i Trondheim, klovn for bistandsorganisasjonen Clowner utan Gränser i Sverige og som teaterpedagog og frilansende skuespiller og regissør.

Katja Brita Lindeberg is artistic director of Katja Brita Lindeberg Productions. She studied with the Canadian clown/pedagogue Sue Morrison before completing a Masters in physical comedy at the Stockholm Dramatiska Högskola in 2011.

The thesis of her research examined the role of the clown in relation to gender.
Katja Brita Lindeberg Productions have produced the performances Klinsj (2011), Julie + Romeo (2013) If only Blue could be a Superhero (co-produced with Teaterhuset Avant Garden), and If only Rosa could do Magic. Lindeberg’s performances are often highly interactive, with on-stage interaction between actors and audience. In the period of 2013 – 2015 she received the Norwegian government art scholarship to continue her work. In 2016 she was appointed artist of the Sør Trøndelag county. Through her art she seeks to raise questions about social constructions and representation through the tragic and comic universe of the clown. The clown exists to celebrate our humanness with fears and sorrows, happiness, weaknesses etc. Because the clown is vulnerable and open she is also able to relive the paradoxes and the range of human emotions.

 

Katja also works as a hospital clown, clown for the aid organization Clowner uten gränser (Clowns without borders) in Sweden, and as a freelance actor and director.