Close

Hva er SAND-festivalen?

SAND er en internasjonal scenekunstfestival med barn og unge som hovedmålgruppe. Festivalen presenterer norske og internasjonale forestillinger av svært høy kvalitet for publikum og for norske og internasjonale fagfolk.

Vår ambisjon er at festivalen skal være

  • kunstnerisk utfordrende og samtidig ha bred appell,
  • en attraktiv arena for internasjonale arrangører og fagmiljø,
  • et kraftsenter for scenekunstnere som arbeider med barn og unge,
  • et internasjonalt møtested mellom forskere og scenekunstnere.

SAND-festivalen har en tydelig internasjonal profil og et høyt kompetent kunstnerisk råd, rekruttert fra det internasjonale scenekunstmiljøet. Festivalen blir arrangert for 15. gang fra 2.-7. september 2019 i Kristiansand, med Kilden teater- og konserthus som hovedarena. I år er SAND vertskap for Assitej Artistic Gathering, som har egne nettsider. De finner du her: aag2019.no