Close

Fagprogram

Fagprogram 2017:

Omdreiningspunktet for årets fagprogram er ON THE RUN. Under denne paraplyen inviterer SAND-festivalen norske og internasjonale profesjonelle utøvere og fagmiljø til et fagprogram som er tett knyttet opp til festivalens forestillinger.

Vi ønsker å åpne opp for problemstillinger som: Hvilke barn og unge er det som blir gestaltet på scenen? Hvem sine historier er det som blir presentert for barn og unge på norske scener i dag? Og hvem er det som får være med i det offentlige ordskiftet, både gjennom kunst og andre kanaler? Hvordan kan kunsten bli en møteplass for flere kulturer? Og hva skjer så med kunsten? Hva er politisk teater for barn og unge? Hvor langt kan eller bør kunsten gå i å styre, opplyse og manipulere et ungt publikum? Hvilket etisk og moralsk ansvar ligger på kunstnerne i møtet med et ungt publikum? Hvordan kan kunsten bidra til bearbeidelse og erkjennelse, spesielt i møtet med de unge? Og hva gjør det med vår og barnas forståelse av kunsten?

Fagprogrammet skal både behandle sammensatte problemstillinger gjennom seminarer, men vi skal også tilby faglig fordypning i et eller flere kunstnerskap og eksperter som berører tematikken på en spesiell måte. Det er også lagt opp til at tematikken skal utforskes praktisk av både utøvere, forskere og studenter. Fagprogrammet skal derfor bestå av seminarer og praktiske verksteder.

Verksteder inkluderer blant annet:

Verksted med Rimini Protokoll i samarbeid med Skuespillersenteret

Verksted med Katja Brita Lindeberg om klovning og fysisk komedie.

Verksted og skrivekurs med Critics in Conversation.