Close

Ettersnakk/Talk: Myke øyne / Soft Eyes

15. september
17.00 – 18.00
Foajeen, Kilden

Myke Øyne er en forestilling som har skapt sterke reaksjoner hos sitt publikum, og har krevd en samling i etterkant både i form av en kontekstualisering av problemstillingene den tar opp, men også gi rom for å svare på spørsmål. Thomas og Vilde kommer rett fra en DKS-turné der de sammen har holdt ettersnakk etter alle forestillingene, og vil på SAND festivalen la den dreie seg om selve stykket, men også de erfaringene de har fått av samtalene med elever. Deltagerne i ettersnakken bør har sett Myke Øyne i forkant, og det legges opp til stor grad av interaksjon med salen.

Ettersnakken blir ledet av Vilde Kamfjord i samtale med regissøren av Myke Øyne, Thomas Østgaard.

Soft Eyes is a theatre production which has caused strong reactions for the audience, and it demands that the audience meet after seeing the performance, both as a way of contextualising the problems the production addresses, but also to provide an opportunity to give answer to questions. Thomas and Vilde have recently been on tour in Norwegian schools, and have held a talk after all performances of the piece. At SAND International Festival, the talk will centre around the piece itself, but also on the experiences they have gained from talking to students in Norwegian schools. The participants of the talk should have seen Soft Eyes before, and we encourage a high degree of audience participation.

The talk will be lead by Vilde Kamfjord in conversation with the director of Soft Eyes, Thomas Østgaard.