Close

Barnas kulturting – vi vil vite hva du mener!

Har du noen gang vært på teater? Hva kjenner du inni deg når du leser en god bok? Hva slags kultur er viktig for deg? Har du et godt kulturtilbud i fritiden? Hva vil du lese om i avisen? Du kan gjerne sende en e-post på forhånd til info@assitej.no med ting du lurer på eller har lyst til å spørre om.

En arena for demokrati og barns rett til deltakelse i kulturlivet
Barnekonvensjonen slår fast barns rett til å oppleve god kunst og kultur, og til å delta i kulturlivet på lik linje med voksne. Med dette som bakteppe, ønsker vi å invitere inn barn og ungdom til Kilden og SAND-festivalen for å fortelle hva de tenker om kulturbruk og kulturopplevelser.

Speed date med kulturmakta
Vi har invitert noen av de voksne som bestemmer over barns kulturhverdag til å svare på spørsmål og fortelle om hva de er opptatt av. Barna får møte ordføreren, teatersjefen, rektor for kulturskolen og mange andre som påvirker barns tilgang til kunst.

Iselin Shumba leder Barnas kulturting. Foto: Øyvind Eide

Program

 • Kl. 14.00: Velkommen til Barnas kulturting!
  • Hva er kultur? Hva betyr kultur for deg?
  • Iselin Shumba ønsker velkommen og snakker med barna om hva kultur er og hvorfor det er viktig.
  • Introduksjon av kultursjefene.
 • Kl. 14.30: Speed dating
  • Vi lager stasjoner i Kildens foajeer og kroker, der du kan stille spørsmål direkte til de som bestemmer og de kan få høre hva du mener.
 • Kl. 16.00: Panel og oppsummering
 • Kl. 1700: Arrangementet er ferdig

Barnas kulturting er gratis å delta på og finner sted i foajeen på Kilden Teater og Konserthus.

Vil du også LørdagsKilden?
Teaterbillettene til forestillingene kl. 1100 og 1300 koster kun kr 50,- for barn denne dagen. Voksne som kommer i følge med barn eller ungdom betaler barnebillett til de samme forestillingene!

Children’s Culture Congress
UN Convention on the Rights of the Child article 31 acknowledges the right of the child to participate fully in cultural and artistic life. As ASSITEJ’s and thereby SAND’s anchorage, this backdrop has inspired us to invite local children to the festival arena to share their thoughts on cultural consumption and participation. We have invited some of the foremost decision-makers, who on a daily basis have an influence over theatre and arts for children, to meet and share their thoughts on these issues. The children and their families will be given the opportunity to speed-meet with the decision-makers at this event and experience festival performances. In working with local humanitarian and business partners, we aim to reach out to and involve audiences that may not visit the theatre often. By bringing together different groups, we want to let the arts and the theatre provide an actual meeting place and arena for democracy and expression as well as shared artistic experiences.

The event will be in Norwegian.

Dagen er et samarbeid mellom SAND-festivalen og Kilden dialog, organisasjonsliv og næringsliv i Kristiansand.