Close

Å utfordre homogeniseringen av barn som målgruppe

Temaet for årets SAND-festival er “de glemte målgruppene” 3-6 og 13-16.

Sånn reflekterer årets leder av festivalens kunstnerisk råd og dramaturg ved Kilden Teater, Endre Sannes Hadland, rundt temaet:

SAND-festivalen har som mål at vi hvert år skal presentere scenekunst av høy kvalitet for et yngre publikum. I utgangspunktet virker det innlysende hva dette innebærer. Samtidig, dersom vi graver litt dypere, kan vi avdekke noen problemer med et såpass bredt utsagn. Definisjonen «yngre publikum» er svært subjektiv, og kan ha radikalt forskjellig mening alt etter hvilket perspektiv vi inntar. Det er provoserende enkelt å forsøke å inndele alle småbarn, skolebarn og tenåringer inn i én homogen masse, én samlebetegnelse eller én målgruppe. Da setter vi ting i system, og vi får et definisjonssystem som er overførbart også til andre arenaer.

Her setter vi det litt på spissen. Men det er ment til å belyse en forenkling, og etter vår mening, en fallgruve i enhver kunst- og publikumsdiskurs. Alle mennesker som har vært barn, vet at det er stor forskjell på interessene, utviklingsnivået og erkjennelsespotensiale hos hvert enkelt individ. Og den største forskjellen oppstår i forhold til alder.

Det er derfor SAND-festivalen i 2018 ønsker å tilrettelegge for en festival som skal utfordre scenekunsten til å spisse seg inn mot mer spesifikke målgrupper. Istedenfor at vi inviterer alle barn i alle aldre til å se samtlige forestillinger, velger vi denne gang å fokusere på en kuratering for to målgrupper separat: «de glemte målgruppene». Spesifikt aldersgruppene 3-6 og 13-16. Mangfold i scenekunst kan lett forstås at vi skal forsøke å fange alle målgrupper i samme uttrykk. Og det finnes flere av disse begrepene: Familieforestillinger, barneforestillinger, barn- og ungdomsteater.

Begrepene er flere forsøk på å samle scenekunstens mange motsetninger og komplekse mangfoldighet i et kompromiss. Kompromisset som utgjør motsetningen til teater for «voksne». Først i 2017 ble det bestemt at Heddaprisen, Norges viktigste kunstfaglige utmerkelse for særskilt kvalitet, skulle tildeles til henholdsvis beste barneforestilling og beste forestilling for ungdom. I prisens 20 år gamle historie har dette skillet aldri tidligere eksistert, og markerer scenekunstens historiske trang til å forenkle og homogenisere målgrupper i større enheter. Parallelt med dette ønsker SAND 2018 å rette søkelyset mot Den kulturelle skolesekkens programmering under den nyopprettede Kulturtanken til å ikke omfatte barn utenfor skolevesenet. Dette vil si at barnehagebarn mangler en stor arena for å møte scenekunst som er skreddersydd til deres behov og utviklingsnivå. Samtidig oppleves det en nedgang av søknader, produksjoner og distribusjon også på ungdomsskolenivå. Scenekunsttilbudet for barn blir dermed ekskluderende hvis en skal forsøke å spisse betegnelsen «yngre publikum» ytterligere.

Gjennom å utfordre oss selv til å spisse programmeringen, heller enn å favne stort, utfordrer vi oss samtidig til en diskusjon omkring barns spesifikke mottagelighet og erkjennelsespotensial knyttet til sin nåværende livssituasjon. Hva er unikt for en 4-årings tilværelse? Hvilken forståelseshorisont kan bli utfordret som er spesifikt for nettopp dette barnet? Her spiller kunsten en stor rolle, og vår programmering utfordrer dermed scenekunstnernes ansvar til å ta barns heterogene mangfold og modenhetsnivå på alvor. Vi problematiserer dermed avsenders ansvar i scenekunsten. Teater for yngre er et enkelt begrep som rommer flere underspørsmål. Og et av dem er å nettopp adressere aldersspesifikke og glemte målgrupper. Vi ønsker å problematisere hva det vil si å avgrense fremfor å favne stort. Innsnevrer det kunstens autonomi, eller gjør det at vi i høyere grad kan avdekke og utforske scenekunstens mangfoldighet og potensiale innenfor stramme rammer? I festivalens program vil vi få oppleve en stor variasjon og spennvidde omkring hva som er mulig å iscenesette for et mer spisset publikum. Kunstnerisk variasjon og mangfold innenfor strengere avgrensning er den faglige utforskningen som har vært vår ledestjerne i årets programmering.

SAND-festivalen 2018, den fjortende festivalen totalt, er begynnelsen på en ny epoke for alle involverte. Vi inviterer til en noe forkortet festival i år, da vi med ny administrasjon parallelt retter fokuset mot Assitej Artistic Gathering i 2019. Den internasjonale årlige samlingen for Assitej International skal til Norge, Kristiansand og Kilden Teater og Konserthus. En spennende tid er i vente. Men først: velkommen til SAND-festivalen 2018: De glemte målgruppene.

Endre Sannes Hadland
Kunstnerisk råd
SAND-festivalen 2018